Δημοσιεύτηκε στις
Μοιραστείτε αυτό

5 Best Online business ideas to quit your job

I want to start an online business but how?

Online business what fu**g this?

I have no idea how to start an e-business?

I have no money to start an online business?

Does online business generate profit? I don’t think.

Wait.. these questions might be hovering in your mind. Then I am gonna discuss details about an online business that will give you profit.

There are so many internet business ideas but which one is suitable for you? Business gurus claim do this do that set goals, follow your passion then get out of the rat race and become rich overnight.

There is no short cut to get success overnight. There are also millions of people who are working hard but not getting success in their business.

Everyone wants profit instead of helping others. Just like creating a website and selling products or service is adopted by everyone.

People leave their 8 hrs day job and start their online business. Because they want passive and potential income. Ναί, online business gives you freedom from your day job.

Many entrepreneurs have become billionaires or millionaires from online business or internet business. Many claim website business is not easy. It takes time.

You have to put all your day and night in front of your computer. You can’t look after your family children. The success rate is very low in e-business. Follow this idea Follow that idea. Bla blab la…

Those people who claim these quotes either they are new in this field or have not sound knowledge in the field of Internet. Only idea and passion won’t work.

It is true that if your passion is writing or singing then you can convert your passion into full-time income. The true fact is new business online requires much much less effort and risk than the brick mortar setup business.

Your office or store is limited to people to your local but your website can become access to worldwide customers.

Starting may be difficult but as you learn more and have a handy experience you will definitely earn more.

There are a lot of examples of internet entrepreneurs like Darren Rowse, Mark Zuckerberg, Jack ma who have become billionaires in online business.

Διαβάστε περισσότερα:

SEO secrets for your business.

Blogging συμβουλές και κόλπα.

Digital marketing for startups.

After a lot of research and my work experience, I am sharing 5 best online business ideas to quit your job. You don’t need to follow each but just have a knowledge and do which is suitable for you.

Online Training and consultancy:

Starting an online coaching business or class is one of the top and verified idea. Many people run online coaching to sell information based products and easily get 5-7 figure income.

If you have specialized knowledge in a certain field like nutrition, weight loss, γιόγκα, programming then online coaching should be your top priority. Or you are running a band, playing golf, horse riding for a decade.

You have the specialized knowledge in a particular field then you can easily run this business. Just you need to share valuable and quality information relevant to your niche topic.

Coaching is probably the favorite choice of most of the entrepreneurs. Just like any other business, you are helping others to make money or providing service. It is best because:

  • You are helping others to gain knowledge on a particular topic which they don’t have.
  • It will make you popular among your clients and fans.
  • You can earn passive income.
  • It helps you to gain experience in your field. As you share more you gain more in return.
  • It is helpful for full-time employees, college students, housewives.

Starting online coaching is easy but getting clients is hard. Πρώτα, you can start by creating blogs, youtube videos, podcasts then you will get the path to your goal. As you work more and more you will get more clients.

Students love to spend money on coaching as it compresses their time and boosts to gain specialized knowledge. You can start tutoring on different sites like Lynda.com, Udemy.com και τα λοιπά.

Creating a Youtube channel:

This is also one of the favorite internet business ideas owned by many internet entrepreneurs. Youtube is the second largest search engine. Video information is going to overtake text in future as videos are easy to understand.

Youtube partner program is provided by google. You can create videos publish it on Youtube and make money. This statement seems easy but real time work is hard. Money never comes easily.

Πρώτα, you need to know Youtube is not a bank that will give you money for your work. So first keep money one side and start helping people by teaching what you know.

Ναί, what you listened right, your videos should be educational and problem-solving. You should analyze why people go to Youtube instead of any text search engines like yahoo, google etc?

Suppose one has a problem in getting the network connection in an android set, or someone wants to load the operating system into his system or someone wants to make a dish of seafood, he can easily get tutorial videos on youtube.

Online Business Ideas

Text information is old fashioned. That’s mean no it is not gonna dead. But instead of reading text on android tricks user would like to watch videos to easily understand in less time.

Πρώτα, you have to create informative videos which can engage your users. Making money is the next step. The first step is how you are going to help viewers. You have to give them value first.

You can create funny, entertainment, educational, τροφή, travel related video and publish on Youtube. The major benefit of Youtube is, it gives you a free space to create and manage your channel.

Channel related to niche topic works well as it shows your experience related to a particular field. You can divert your visitors from video to your website and sell your products or service.

After creating good quality videos you can do marketing to get traffic. You can optimize your videos for different keywords and monetize it by google Adsense. And it is easier than creating a website and writing blogs, optimizing it.

Blogging:

Blogging has become the multimillion industry now a days. It can flow cash while you are sleeping. There are millions of people worldwide who have made blogging their full-time career and living the life as a celebrity.

Blogging is nothing but just creating your website and sharing your experience and knowledge by posting good quality content. But it is not easy than creating youtube channel.

Here you have to gain knowledge in SEO and internet marketing. Seo and social media marketing can give you lot of free traffic.

There are various methods to earn money from blogging. One of this is applying Adsense to get ads by google or You can also do affiliate marketing to sell companies products.

According to a report published by Hubspot, companies who blog regularly get 60% more profit than companies who don’t blog. Blogging industry is growing rapidly.

But most bloggers leave blogging after 3-4 months as they don’t see any profit from their blogs. They compare themselves with Neil Patel, Yaro Stark and think to become a millionaire overnight.

They are the old players in this field and why are comparing with them? You will learn and earn gradually.

But blogging needs a lot of effort, a lot of patience and persistence. You may have to stay awake many nights to create a single quality blog post.

Το μάρκετινγκ θυγατρικών:

If your website is getting a good traffic and you are giving valuable information related to a topic then affiliate marketing is the best option for you. Most people fail in affiliate marketing because they sell products which they haven’t used before irrelevant to their niche.

Suppose I am a yoga instructor and I am blogging on yoga for last 3 χρόνια. My website is getting a 1 million traffic per month and I put affiliate links to sell products related to women’s wear. Why will people trust you?

Rather I should have given links to yoga books or training CDs it would have done worth. Most people do the mistakes by choosing affiliate programs which they have never used before or inexperience about.

You can get a link from affiliate programs like Clickbank, Αμαζόνα, Commission junction easily. Then the company will pay you a commission for each sale. You need to know your audience and be a good seller to become a successful affiliate marketer.

Starting your own website:

If you wanna help people to solve their problem by your innovative idea then you can start your own website. You say ‘ I don’t know HTML, κωδικοποίησης CSS, I don’t know web designing bla bla blah.

Website crafting is the important step in 5 best online business ideas to quit your job, as you can’t expect an online business without a website. It works as a virtual office which deals automatically with customers.

Wait slow down. WordPress has made easier to design and develop a website. It is very easy for beginners who want to start their own website.

You just have to register a domain and buy a hosting plan. Take a starter or economic plan first and install WordPress on your hosting server. You can choose your hosting plan from HostGator, Bluehost and buy a domain from Πάμε μπαμπά.

People start their website on food delivery, dating, matrimonial, share market and sell old goods. It may be static or dynamic according to the products or service they are providing.

Για παράδειγμα, for blogging or online coaching you can create a static website but for amazon like e-commerce site you need to create a dynamic site. You can’t manage the whole site alone.

You need a team or you can hire freelancers to get your work done. Your work should be divide into different categories like web designing and development, content writing, SEO. You need to have knowledge in all the work but you can’t do all the job alone.

You can target different keywords for your site to rank top in search engine. After getting the good traffic you can monetize it by google AdSense or affiliate marketing.

Περίληψη:

There are thousands of online business ideas to start. I have only mentioned 5 best online business ideas to quit your job, which I have experienced and tested.

Πρώτα, you should focus on a single idea and after successfully running it, you can move to the next.

Hope you would have liked the post on 5 best online business ideas to quit your job, please drop comments for suggestion.

Ενταχθούν στην πορεία για την ελεύθερη !

Εγγραφείτε τώρα

Ποτέ δεν θα δώσει μακριά, εμπορευτεί ή να πωλήσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Μπορείτε να διαγραφείτε ανά πάσα στιγμή.

Ακολούθησέ με

ΕΝΑ. Bharadwaj

Ψηφιακή ειδικός μάρκετινγκ, Προπονητής και Σύμβουλος, Web Developer, επιχειρηματίας στο Way2inspiration
Είμαι ο ιδρυτής της way2inspiration.com η οποία είναι μια τεχνολογία που βασίζεται ιστοσελίδα για τους λάτρεις του μάρκετινγκ Διαδικτύου. Είμαι blogger, προπονητής, περιεχόμενο συγγραφέας και ειδικός social media. Λατρεύω την ανάγνωση βιβλίων και να κάνει έρευνα στο διαδίκτυο. Έχω να ασκούν προπόνηση στο Digital Marketing, SEO, Google Adwords, Marketing Social Media.
Ακολούθησέ με

Τελευταία μηνύματα από ΕΝΑ. Bharadwaj (δείτε όλα)