แบ่งปัน

สูตรที่มีประสิทธิภาพในการรักษาความเครียดด้วยตนเองเพื่อความบันเทิง

Nature has endowed each one of us with natural tendencies of entertainment to cope up with all stresses of life. แต่เรายังคงไม่รู้โอเอซิสนี้เพราะทัศนคติของเราเปิดเผย, และความเข้าใจตื้นของเราตัวของเราเอง. This ‘Powerful formula to cure stress by self-entertainment’ can help you to completely cure your stress naturally.

คิดน้อยกับวัตถุประสงค์, แหล่งกำเนิด, ธรรมชาติและกระบวนการของความบันเทิงที่ประสบ, จะทำให้มันชัดเจนว่าไม่มีเกณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงในการกำหนดหรือการวัดความบันเทิง. ทั้งมีอุปกรณ์ใด ๆ หรือวิธีการ, ซึ่งแน่นอนจะให้ชนิดหนึ่งของความบันเทิง. วัตถุประสงค์อาจจะเสิร์ฟโดยสลับกันหมายความว่าแม้ว่าหนึ่งอยู่ในอารมณ์ที่จะได้รับเฉพาะประเภทใดประเภทหนึ่งของความบันเทิง.

(For example if one is in a mood to watch a specific movie but no tickets are available for any show on that day then he or she may opt for some other movie, theater or show). One does not have to wait for a special opportunity to have the delight of entertainment only by some specific means. One does not have to arrange for any gadgets, search for the right mode, or call a meeting, etc for this. The real source of entertainment is available all the time; on only has to feel it, recognize it and activate or revive it.

We all have experienced sometime or the other that a tired body or a strained mind feels relaxed and relieved for some time by watching or doing something pleasant or enthusing Exerting hard at work is not so much a cause of fatigue, as considering work as a burden. We often forget the fact that all works can’t be to our liking, every circumstance can’t be favorable to us.

Tension or pressure which is usually experienced in professional life these days of completing the task beyond one’s potential causes mental fatigue and ความตึงเครียด. But to a great extent, the stressed person is himself or herself responsible for this state. He/she runs for lucrative jobs and fat salaries to become rich and successful in a hurry. But you can easily reduce stress by this formula of self-entertainment.

One invites or creates stressful circumstances by joining the rat race of fast track ‘progress’ or by expecting and desiring beyond one’s own worth and capabilities. Many a time one expects the circumstances to turn favorable and the people around to act as per one’s will or to remain supportive as they were sometimes earlier.

One should remember that everything in the world is changing. Everyone has his/her own predilections that also vary with time. We can’t expect anyone to say or do what we like. If one can’t discipline one’s own body and mind, how can one expect to control others’ minds? It is a sign of maturity and wisdom on our part to assess the circumstances and manage our aspirations and expectations accordingly.

To deserve more and yet want less’ is what corresponds to an intelligent way of gaining satisfaction and self-restraint. Adopting the principle like – “struggle for victory, but have malice for none’ and ‘strive for the best and be prepared for the worst in practice is the key to a fulfilling and progressive life without any stress or tension. It isn’t easy, but you have to start somewhere. Once you determined to follow it or develop a ‘taste’ for practicing it, your mind will start enjoying it. This will also trigger your hidden tendencies of ‘self-emerging’ entertainment.

Stress Was there in the earlier times too:

We often get an impression that our ancestors had an easy life; there was not tough competition or tension. It appears as if the hazard of stress has surfaced only since past few decades. That is not quite correct. Its form and causes might have changed and the number of people suffering from mental tension and stress might have gone up in the recent times, แต่ ความตึงเครียด has been a part of human life since the primitive age of civilization. In the early days of civilization, the struggle for survival was the cause of stress but this, similar to the stress given to start a mechanical engine, generated the zeal to face the adversities and enabled the ascent of civilization.

This kind and level of stress have always been a part of the evolution of life. Nature has also endowed us with enormous potential to use it as an impetus to progress.

Disastrous Modes of Entertainment:

Similar to the cropping up of ‘clever’ evil tendencies, the man-made complexities of stress also increases with excessive ambitions and passions of mankind. Stress grows manifold because of wrong attitude and unchecked instinctive and egotistic desires. The irony is that one adopts artificial and unmindful means of entertainment to get rid of this stress and in turn, fuels negative effects and unmindful means of entertainment to get rid of this ความตึงเครียด and in turn, fuels negative effects and vulnerability to suffering more tensions and mental and physical weaknesses.

ตัวอย่างเช่น, some people feel stimulating entertainment in intoxication and sex without realizing that it further fuels their sensual passions and beastly instincts, and weakens them physically as well as mentally.

Gambling and bidding have also been a hobby, a source of entertainment, for many people in the past times as well as in the present. But this mode of entertainment often nurtures addiction and also augments the addict’s hidden stresses and hazardous infirmities in several ways.

Can’t one have more mindful ways of relieving stress? The answer lies in understanding the fact that no kind of entertainment would alleviate the stresses generated by cruel mentality, ความหยิ่ง, โลภ, ฯลฯ, unless the root cause itself is weeded out. It is also a fact that if one were satisfied with most resources and simple living, one would never have to face the inevitable stresses invited by unbridled ambitions and selfish passions to acquire power and snobbish possessions.

Continue Reading:

Live a healthy life

How to stay happy forever.

Creative Entertainment and stress-Relief:

Excursion trips with a purpose of gaining knowledge and practical experience in a chosen field of knowledge are counted among creative entertainments. It is different from roaming around, touring for picnicking, sightseeing and shopping. The latter may provide a temporary diversion and joy but the net gain is nothing.

That way one may just stand in a corner and watch the traffic on a busy road or amuse oneself by looking at verities of people and their activities on a crowded railway platform or bus stand. Visiting grand fun fares, crowded galas, is also similar. One will spend more money and get more fatigue and risk of infection that gaining real entertainment in such activities.

Trekking in the countryside full of natural beauty and soothing breeze of fresh air on the banks of a river is so different from walking on the busy market streets of megacities or hogging and shopping in a mall. Both may provide diversions and expose one to new attractions, but the latter only adds more to one’s strain and stress that providing any rejuvenation.

Having Nature’s serene proximity in the farms or gardens, or simply having a keen observation of the flora and fauna near the house, watching the activities of animals and birds around provide a joyous diversion to the mind and also offer new knowledge. If that is not possible, then re-arranging the house, cleaning and organizing the setup at home or office would also be good options for recreation. Watering the plants, gardening, planting and nurturing trees in the surrounding area, etc are far more satisfying, useful and soothing activities and creative modes of stress alleviation that attending lavish parties or watching some vague movie.

The quest for new information and knowledge is nature’s reward to the human mind. That is why reading and discussions also offer creative entertainment. อย่างไรก็ตาม, the topics taken up in these are again a matter of one’s interest. Reading substandard novels or books on erotic subjects, and discussions or pondering on related topics are contrary to these powerful modes or creative diversion.

Gossiping also counters the positive impact and amounts to sheer wastage of time and energy. You may rad lightly but you should also introspect and analyze whether or not it is adding to your knowledge or useful information, satisfying your quest to know the world better, giving positive and constructive direction to your thoughts, or sharpening your intellect. What do you often talk or discuss about, and with whom, also needs to be scrutinized? You need not be an intellectual or learned person.

Your mind will start enjoying this self-inspection of the flow of thoughts and gradually develop a creative interest in good reading, listening to good lectures/ discourses and participating meaningful discussions. Sports played as refreshing exercises, are wonderful means of enthusing the mind and energizing the body.

Any task that engages the mind in doing some creative work and that is not linked with any profit or loss, or with any kind of success or failures, may also serve as a creative entertainment for relief from ความตึงเครียด. Any task that is carried out with sportive enthusiasm and positive conditioning or engrossment of mind will become an entertainment, no matter how much hard a labor it may require.

It is all the mood of mind that makes something boring and stressful or interesting, rejuvenating and fulfilling. We should, ดังนั้น, learn to change our outlook as per the tasks at hand in a given circumstance and cultivate a temperament to regard every work as useful and important. A little training of mind and practice will awaken us up till now dormant tendencies or natural entertainment and make life a field of joyful sports. Hope this ‘powerful formula to cure stress by self-entertainmentwill help you to say good bye to stress and live a happy, stress free life.

ปฏิบัติตามฉัน

A. Bharadwaj

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิตอล, โค้ชและที่ปรึกษา, นักพัฒนาเว็บ, ผู้ประกอบการ ที่ Way2inspiration
ผมก่อตั้ง way2inspiration.com ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเว็บไซต์ที่ใช้สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการตลาดอินเทอร์เน็ต. ผมบล็อค, ผู้ฝึกสอน, เขียนเนื้อหาและผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสังคม. ฉันรักการอ่านหนังสือและทำวิจัยในอินเทอร์เน็ต. ผมดำเนินการฝึกในการตลาดดิจิตอล, SEO, Google Adwords, สังคมสื่อการตลาด.
ปฏิบัติตามฉัน

โพสต์ล่าสุดโดย A. Bharadwaj (ดูทั้งหมด)