Μοιραστείτε αυτό

Κάντε μια συνήθεια για να Smile:

‘The body is powerful for communication. Our appearances and actions often say more about our feelings than our words. Even the smallest gesture – such as a head-tilt or a smile – can reveal a lot.’ – says Dr. Dacher Keltner, a professor and founding faculty director of the Greater Good Science Center at the University of California, Berkeley.

Many research studies have been conducted on emotions that are expressed through the face. Smile is a facial expression indicating pleasure, favor, or amusement. A smiling face has the power to attract others. It also fills oneself with a pleasant feeling that rejuvenates both body and mind. A smile is like a facial exercise that gives a healthy glow to your face.

A person, who can smile his way through his troubles and challenges in life, is unstoppable. He will surmount all his problems and emerge successful in life. Smile enhances one’s personality. It can work as a simple and effective remedy to lead a healthy life.

People, who smile a lot, have a better immune system; it helps them fight diseases better than those who don’t smile.

They are also able to take quick decisions and are spared from the uncertainty and tension associated with indecisiveness.

When a person speaks to others with a smile, it sends a message of goodwill and faith. This is why a smiling person is considered trustworthy, friendly and as someone with a positive outlook towards life. He influences others in the same way.

You will never become a good salesman without a smiling face.

Psychologists also say that a smile inspires actions in a positive manner. Of course, this refers to only the genuine smile and not the fake one. A fake smile does not elicit and positive outcome on the mind or actions. Psychologists also have observed that when a person speaks a lie, he smiles less than normal.

Διαβάστε περισσότερα:

Secret of happiness

Yoga for peace

 

What is the science behind the smile? When ones’ brain feels happy, endorphins are produced and neuronal signals are transmitted to his facial muscles to trigger a smile. A positive feedback loop of happiness starts with smiling; that is, when one’s smiling muscles contract, they fire a signal back to the brain, stimulating his reward system, and further increase the level of happy hormones, or endorphins.

Researchers say that the feel-good neurotransmitters dopamine, endorphins and serotonin are all released when a smile flashes across your face. This not only relaxes your body, but it can lower your heart rate and blood pressure, as well.

By smiling, we cast a positive influence on those around us. Others derive enthusiasm from our personality. A smiling person also emanates happiness around him. The entire atmosphere becomes cheerful and light. A smiling face is always a center of attraction. It is also said that a smile on doctor’s face cures 50% of the illness. On the other side, if the doctor maintains a tense countenance, the patient is more likely to be stressed out and worried.

Can you imagine an air-hostess without a smiling face? We never lose anything by giving or distributing, then why should we save our smile only for rare occasions? By smiling, you not only make someone happy but also take away their worry and pain for some time.

You don’t have to spend any money to smile; it is just a reflection of your state of mind. Don’t mistake that smiling is just a physical activity. You cannot get a genuine smile on the lips unless you are in a happy and peaceful state of mind. Smiling has the ability to keep away negative emotions.Ως εκ τούτου, improve the power of your smile. This will enable you to face the challenges which are an inherent part of everyone’s life.

If a person can manage to keep his smile intact in the midst of the problems, he will notice that these problems will slowly begin to melt away and reach solutions in a very natural way. Smiling has a magical effect and anyone can do this magic by bringing a smile to his/her face. Έτσι, make it a habit to smile and keep smiling.

Reference: awgp

Ακολούθησέ με

ΕΝΑ. Bharadwaj

Ψηφιακή ειδικός μάρκετινγκ, Προπονητής και Σύμβουλος, Web Developer, επιχειρηματίας στο Way2inspiration
Είμαι ο ιδρυτής της way2inspiration.com η οποία είναι μια τεχνολογία που βασίζεται ιστοσελίδα για τους λάτρεις του μάρκετινγκ Διαδικτύου. Είμαι blogger, προπονητής, περιεχόμενο συγγραφέας και ειδικός social media. Λατρεύω την ανάγνωση βιβλίων και να κάνει έρευνα στο διαδίκτυο. Έχω να ασκούν προπόνηση στο Digital Marketing, SEO, Google Adwords, Marketing Social Media.
Ακολούθησέ με

Τελευταία μηνύματα από ΕΝΑ. Bharadwaj (δείτε όλα)