người mới bắt đầu’ Nâng cao Hướng dẫn SEO

Đăng trên 7 Comments

người mới bắt đầu’ Nâng cao Hướng dẫn SEO: Vào sáng chủ nhật, bạn thức dậy sớm vào 7.30 và thực hiện một tìm kiếm trong Google: 'Trung tâm mua sắm gần texas'. Sau đó, bạn có một số trang web hiển thị kết quả thứ tự thời gian trên các trang khác nhau. Nhưng bạn mở đầu 3- 5 các trang web và nhận được tên và vị trí của trung tâm mua sắm nằm ở Texas. tâm trí của bạn có thể đã có một số câu hỏi như- Tại sao một số các trang web hiển thị trên trang đầu tiên, trong khi những người khác sau đó? Trường hợp không mô tả trang web đến từ? Làm thế nào google xếp hạng các trang web tốt nhất trên đầu? các yếu tố nhiều trang web đang đấu tranh để đứng trong vị trí hàng đầu là gì? Câu trả lời cho các câu hỏi là SEO hay tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. Trang web là văn phòng ảo, cung cấp dịch vụ cho các khách hàng hiện tại hay mới. Khi người dùng gõ một số cụm từ cụ thể sau đó họ có được kết quả như một số trang web cụ thể. Trong Beginers’ […]