Μοιραστείτε αυτό

Κορυφή στρατηγικές SEO για την κατάταξη της ιστοσελίδας σας γρηγορότερα στο Google

Everyone loves their website to get the top position in SERP. But it is not possible for each blog to rank on the top position. You are writing a good quality post, doing good keyword research, getting good inbound links but still struggling to rank on top position.

So the common question hovering in the mind of most marketers is: how to rank faster on the first page of search engine?

So this is over now. I am gonna discuss the Top SEO strategies to rank your website faster on Google. Ναί, what you have heard is absolutely right. I am not kidding.

It is true that if the competition for the keyword is high or search volume is high then it is difficult to get your site on top position and in some cases quite impossible.

Επειδή, some sites have acquired the position for a long time having good quality inbound links. But you can beat them using some powerful tactics which may take a couple of months or even more.

You might become jealous of seeing others acquiring the top position and you are struggling hard to beat them.

You might be pondering:

Why everyone wants to elevate their rank to top on Google?

How does Google know which page is better than others?

How some pages outrank others fast in a high volume search?

Here I am talking about Google as it is the most used search engine worldwide.

So everyone loves to stay on top. You take the example of any field it may be a student, επιχείρηση, company, movie actor, politician all wants to remain top in their field.

Benefits to be ranked on top of Google:

Staying on the top means you have established yourself as an authority. Your page will attract thousands of eyeballs. And everyone wants to increase their visitors.

The true fact is, Πρώτα 4 websites ranked on top for a keyword get the most visitors. More traffic means more social shares and more business, more profit.

If you rank at least 8-10 posts on top positions then your other blogs will get visitors without being indexed on top of search engine.

Some sites get in the top position but they can’t hold their position for a long time. So I am gonna teach you Κορυφή στρατηγικές SEO για την κατάταξη της ιστοσελίδας σας γρηγορότερα στο Google and also hold your position forever so that your competitors’ can never outrank you.

Read it carefully without skipping any step and if you have any doubt ask me later or drop your comments. But now make your phone, Facebook, email silent and read it completely.

I am not gonna discuss how to do on page or off page. You can read:

Top on page SEO strategies to rank your site high on search engine.

SEO Tips for Beginners.

I have divided my research into following parts:

 • How does Google find the best page for a particular keyword?
 • Do a good keyword research and analysis before creating content.
 • Create an original content.
 • Tagging and Pinging your post to index faster.
 • Holding the top position so that other sites can outrank your position.

How Google finds the best page :

When you are putting any query on Google then you are searching on the Google index page, not on the web. Google or any search engine has some bots or spiders, which are made with some set of algorithms.

The bots are also called spiders or robots which are the software programs. These bots are made by feeding some rules of search engine optimization created by Google engineers like Matt Cutts.

These bots go through millions of pages within a fraction of seconds and scan the pages matching SEO rules like proper title tag, heading, keyword density, quality inbound links, original content, spammy page etc.

And these eliminate the low-quality pages and elevate pages matching the criteria. So go thoroughly the rules of SEO and work according to that. If you work according to google search engine optimization rules then you will get the benefit.

Do your keyword research properly:

A keyword holds the key to open your page’s door to viewers all over the world. Before proceeding to Top SEO strategies to rank your website faster on top of google, you need to know basic keyword research.

This is the mandatory step before proceeding your journey to SEO. Many experts will tell you to do a keyword research on Google keyword planner. But the true fact is it can’t give you the complete result.

You can see here I have searched for a long tail keyword: “seo tips to rank your page faster on googleand it doesn’t show any display.

I am not saying that to neglect this tool. But when you search for a long tail keyword it won’t display the result. It only displays the result for short tail keywords. Για παράδειγμα:

I am not going detail about keyword research as I have written another post on it. I am gonna guide you briefly some facts about the keyword research.

So the trick in keyword research is to take a long tail keyword instead of a short tail. If you target your page for a long tail keyword then it will be easier to rank it for short tail.

Let’s see an example, here I have targeted a page for ‘top on page SEO secrets you haven’t heard before’ and got ranked on the first page but not on the top position. And if you type ‘top on page SEO secrets’, which is a short tail keyword you can find my page on the top position.

Coming to the next point, if you want to rank within two hours then you have to choose a low competition keyword. Go to the search engine and take the keyword which has between 500000 να 10,00000 average monthly searches. Αλλιώς, your site will be ranked but it will take some time, which nobody knows how much time it will take.

So to find the Long tail keywords related to a topic you can take the help of longtail pro tool, which is a paid one. But It will save your time and money. Many SEO agencies and companies prefer this.

If you are a learner or startup then check the tool Yoast SEO προτείνουν. It will suggest the long tail keywords for a short tail entry but it will not show the average monthly searches.

Create a killer content:

Ya what you heard is really true. Create a killer content. Create a content that can kill others content and be viral. In depth content are most shared and read. There are millions of articles uploaded everyday. Then how can you attract the eyeballs?

Now it is time to create your content. So as I have told that you have to work according to Google rules, original and long contents are one of the ranking factors of Google.

Don’t write duplicate contents or spun contents. If you are writing contents referring other sites then mention these sites you have followed. Αλλιώς, your site will be get hit by panda or penguin like updates which may ban your site from search engine.

I f you rank on the top using duplicate or thin content then after some days your rank will be dropped and the site will be thrown to the last pages of search engine.

Insert the keyword in Title, Heading, Meta περιγραφή, Url , image alt text precisely. Make important sentences bold, italic and apply bullet numbering, which will be easy for bots to read your content.

Do the on page SEO properly, as it is the primary work to index your page and get found by search engine spiders to be crawled. Create your content in such a way that readers will love to revisit your site.

Tagging and pinging your page:

So you have taken a low competition long tail keyword and created the content. Then the important step comes which is the major part of Κορυφή στρατηγικές SEO για την κατάταξη της ιστοσελίδας σας γρηγορότερα στο Google.

This technique can boost your page within 2 ώρες (proved). Most SEO companies use it as a secret weapon to boost the rank. For this you have to take help of WordPress plugin like automatic post taggers. Install this plugin and add the keyword and related keywords in this option.

Ping stands for pocket internet gopher. Ping is a feed service which sends the signal to different search engines, directories as soon as you publish the post. It will help your blog to get indexed faster by search engines.

Keep in mind that to be ranked on the top position I have already told that the keyword search volume should be less. Αλλιώς, you don’t blame me. You can use pingler.com which is a free service.Go to the site and enter the title (keyword), url and choose categories.

Another powerful method is typing the following pinging sites in the settings of your wp admin.

http://rpc.pingomatic.com/http://blogsearch.google.com/ping/RPC2http://1470.net/api/pinghttp://api.feedster.com/pinghttp://api.moreover.com/RPC2http://api.moreover.com/pinghttp://api.my.yahoo.com/RPC2http://api.my.yahoo.com/rss/pinghttp://bblog.com/ping.phphttp://blog.goo.ne.jp/XMLRPChttp://blogdb.jp/xmlrpchttp://blogmatcher.com/u.phphttp://bulkfeeds.net/rpchttp://coreblog.org/ping/http://mod-pubsub.org/kn_apps/blogchatthttp://www.lasermemory.com/lsrpc/http://ping.amagle.com/http://ping.bitacoras.comhttp://ping.blo.gs/http://ping.bloggers.jp/rpc/http://ping.cocolog-nifty.com/xmlrpchttp://ping.blogmura.jp/rpc/http://ping.exblog.jp/xmlrpchttp://ping.feedburner.comhttp://ping.myblog.jphttp://ping.rootblog.com/rpc.phphttp://ping.syndic8.com/xmlrpc.phphttp://ping.weblogalot.com/rpc.phphttp://ping.weblogs.se/http://pingoat.com/goat/RPC2http://rcs.datashed.net/RPC2/http://rpc.blogbuzzmachine.com/RPC2http://rpc.blogrolling.com/pinger/http://rpc.icerocket.com:10080/http://rpc.newsgator.com/http://rpc.pingomatic.comhttp://rpc.technorati.com/rpc/pinghttp://rpc.weblogs.com/RPC2http://topicexchange.com/RPC2http://trackback.bakeinu.jp/bakeping.phphttp://www.a2b.cc/setloc/bp.a2bhttp://www.bitacoles.net/ping.phphttp://www.blogdigger.com/RPC2http://www.blogoole.com/ping/http://www.blogoon.net/ping/http://www.blogpeople.net/servlet/weblogUpdateshttp://www.blogroots.com/tb_populi.blog?id=1http://www.blogshares.com/rpc.phphttp://www.blogsnow.com/pinghttp://www.blogstreet.com/xrbin/xmlrpc.cgihttp://www.mod-pubsub.org/kn_apps/blogchatter/ping.phphttp://www.newsisfree.com/RPCCloudhttp://www.newsisfree.com/xmlrpctest.phphttp://www.popdex.com/addsite.phphttp://www.snipsnap.org/RPC2http://www.weblogues.com/RPC/http://xmlrpc.blogg.dehttp://xping.pubsub.com/ping/http://zhuaxia.com/rpc/server.phphttp://audiorpc.weblogs.com/RPC2http://blog.youdao.com/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.ae/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.at/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.be/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.bg/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.ca/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.ch/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.cl/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.co.cr/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.co.hu/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.co.id/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.co.il/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.co.in/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.co.jp/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.co.ma/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.co.nz/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.co.th/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.co.uk/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.co.ve/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.co.za/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.com.ar/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.com.au/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.com.br/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.com.co/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.com.do/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.com.mx/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.com.my/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.com.pe/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.com.sa/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.com.sg/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.com.tr/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.com.tw/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.com.ua/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.com.uy/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.com.vn/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.com/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.de/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.es/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.fi/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.fr/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.gr/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.hr/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.ie/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.it/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.jp/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.lt/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.nl/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.pl/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.pt/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.ro/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.ru/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.se/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.sk/ping/RPC2http://www.blogsearch.google.us/ping/RPC2http://rpc.twingly.comhttp://api.feedster.com/pinghttp://api.moreover.com/RPC2http://api.moreover.com/pinghttp://www.blogdigger.com/RPC2http://www.blogshares.com/rpc.phphttp://www.blogsnow.com/pinghttp://www.blogstreet.com/xrbin/xmlrpc.cgihttp://bulkfeeds.net/rpchttp://www.newsisfree.com/xmlrpctest.phphttp://ping.blo.gs/http://ping.feedburner.comhttp://ping.syndic8.com/xmlrpc.phphttp://ping.weblogalot.com/rpc.phphttp://rpc.blogrolling.com/pinger/http://rpc.technorati.com/rpc/pinghttp://www.feedsubmitter.comhttp://blo.gs/ping.phphttp://www.pingerati.nethttp://www.pingmyblog.comhttp://geourl.org/pinghttp://ipings.comhttp://www.weblogalot.com/pinghttp://api.my.yahoo.com/RPC2http://api.my.yahoo.com/rss/ping

Go to setting then writing and copy the above code and click update. Each time you publish a post it will be pinged to different sites.


Hold your rank on top forever:

Now you have ranked on top position. Now it is time to hold the position so no one can outrank you. Many site owners rank on top but fail to hold the position for a long period.

Backlinks hold the key to maintain the position. To hold the position you have to make some quality inbound links. Don’t build all links in a single day. It will take some time or you can hire someone who can do the work for you.

Search engines love backlinks and it is one of the major ranking factors. Backlinks or inbound links are the powerful weapons which will rank your page on top by outranking other sites. So don’t try to fool search engines by using automated link building software. Search engine bots are smart enough.

Build backlinks from your relevant topic. If your blog is based on food and you are building links from baby care blog then the value will be get neglected. Follow the following rules:


 • Post consistently at least one blog per week.
 • Update the old posts in some interval.
 • Build relation with experts in your industry and do guest blogging.
 • Use quora to do microblogging related to your niche.
 • Try to get links from high PR and da sites. Περισσότερο από 5 is good.
 • Submit post In web 2.0 sites like Blogspot, wordpress.com, wix.
 • Use social media and social bookmarking sites to get visitors and links as well.
 • Submit links to directory submission sites.
 • Use Fiverr to get a gig for 5$ where you get your work done which will save your time.

Περίληψη:

Getting on top position is every website’s goal today. So everyone wants fast indexing and large traffic. Obviously, competition is high in any type of online business.

But ranking on the top is not important, holding the rank forever is important, which can be done only by good link building strategies.

If you follow the rules I have mentioned then you will get the result immediately. If you have any suggestion or doubt on Κορυφή στρατηγικές SEO για την κατάταξη της ιστοσελίδας σας γρηγορότερα στο Google, drop your comment and share the knowledge among friends.

Ακολούθησέ με

ΕΝΑ. Bharadwaj

Ψηφιακή ειδικός μάρκετινγκ, Προπονητής και Σύμβουλος, Web Developer, επιχειρηματίας στο Way2inspiration
Είμαι ο ιδρυτής της way2inspiration.com η οποία είναι μια τεχνολογία που βασίζεται ιστοσελίδα για τους λάτρεις του μάρκετινγκ Διαδικτύου. Είμαι blogger, προπονητής, περιεχόμενο συγγραφέας και ειδικός social media. Λατρεύω την ανάγνωση βιβλίων και να κάνει έρευνα στο διαδίκτυο. Έχω να ασκούν προπόνηση στο Digital Marketing, SEO, Google Adwords, Marketing Social Media.
Ακολούθησέ με

Τελευταία μηνύματα από ΕΝΑ. Bharadwaj (δείτε όλα)

  • Pingback: Κορυφή στρατηγικές SEO για την κατάταξη της ιστοσελίδας σας γρηγορότερα στο Google | way2inspiration()

  • shahriar kabir

   Very helpful and important article.. Can you please tell about best off-page strategy to get top ranking .
   I just want to know about specific offpage seo and if i use exact keywords for anchor text then would be it harmful for a website?

  • Hiren Patel

   Hello Bharadwaj,

   Appreciate your work!! But after applying all the mentioned points by you here, my website rankings are not good all times. Even I do more techniques like getting do follows links on my industry niche.

   Hope you will explain more ways.

   Thanks in advance.

  • Raghav Raaz

   Hi Bharadwaj,
   This blog is really remarkable. Thanks for sharing this great. Keep sharing more useful and conspicuous stuff like this. Thank you so much.

  • Thanks a lot.

  • kta termurah dan termudah

   hi!,I like your writing so so much! percentage we keep in touch more approximately your post on AOL? I require an expert in this space to unravel my problem. Maybe that is you! Taking a look ahead to look you. |

  • kta termurah dan termudah

   Thanks for sharing your thoughts on meta_keyword. Χαιρετισμοί|

  • Kiran

   good read and thanks for sharing this out.

  • Leroux

   Great article! Do you have any suggestions where I can get safe links to increase ranking?

  • Pingback: Μπλουζα 7 SEO Tips and Tricks- way2inspiration()

  • Manish Panjari

   How to more fast indexing in website?

   • It depends various factors like quality of your content, optimization, domain age, quality backlinks.

   • aseem12

    Read it carefully

  • Pingback: seo interview questions and answers for freshers and experienced()

  • you can look here

   I simply want to tell you that I’m new to weblog and seriously liked this website. Almost certainly I’m want to bookmark your blog post . You really come with very good writings. Regards for sharing with us your webpage.

  • zerohourtrend

   I think keyword research the major problem to site rank. If we choose the correct keyword with low volume but low competition then our site goes more fast on google rank.

   • aseem12

    You can target high competition keywords but you should have a lengthy content and high quality backlinks to rank high